Onthaal  |  Voorstellen  |  Diensten  |  Laatste nieuws  |  Internationaal  |  Contact gegevens                Fr  |  Nl  |  En
 
Voorstelling
  »  
J.M. Cougnon Belastingadviezen
& Expertise
B.V.B.A. is een vennootschap
erkend door het Instituut van Accountants en Belastingconsulenten (IAB),...

| next ... |

   
Diensten
Belastingadviezen
 Adviezen en raadplegingen
 inzake alle aspecten van de
 inkomstenbelasting, de B.T.W.,
 de registratie- en
 successierechten,...

 | next ... |


Boekhoudkundig bijstand
 Alle werken van bijstand in
 organisatie van ondernemingen
 Boekhoudkundige reporting
 Uitgave van jaarrekeningen
 en van periodieke situaties,...
 
 | next ... |


Vennootschapsrecht
 Adviezen inzake
 vertegenwoordiging en uitdeling
 van het kapitaal,...

 | next ... |

   
Laatste berichten
  »  
Samenvatting van de wijzigingen aangebracht door de wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennoot- schapsbelasting.
| next ... |Contact gegevens
  »  
het bedrijf is
gevestigd in 1050 Brussel,...

| next ... |